หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ากั๋บ
อักษรล้านนา
ปลฯากับฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลากับ]
ความหมาย

น.ปลากระป๋อง - ภาษาถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''ป๋ากั๋บ''; ปลากระป๋อง หรือ ป๋ากั๋บ เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาเป็นวัตถุดิบหลัก ปลาที่ใช้ผลิตปลากระป๋อง ได้แก่ ปลาซาร์ดีน ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลาแมกเคอเรล เป็นต้น อาจบรรจุในน้ำเกลือ น้ำมันพืช ซอสมะเขือเทศ น้ำแร่ หรืออื่นๆ แล้วบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ เช่นกระป๋องดีบุก กระบวนการผลิตปลากระป๋อง เป็นการแปรรูปเพื่อถนอมอาหาร โดยการใช้ความร้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ากั๋บ (ปลฯากับฯฯ)