หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ากั๋ด
อักษรล้านนา
ปลฯากัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลากัด]
ความหมาย

น.ปลากัด - ปลาน้ำจืดขนาดเล็ก ตัวผู้โตกว่าตัวเมีย ลำตัวและครีบมีสีต่างๆ เช่น น้ำเงิน ฟ้า หรือแดงเข้ม อาจสลับสีในตัวเดียวกันและเหลือบสีสวยงาม ครีบอกโปร่งแสง นิสัยดุดันและหวงถิ่น เมื่อพบปลาอื่นจะแสดงอาการเกร็งตัว แผ่กางครีบและแผ่นปิดเหงือก เปล่งสีเข้มขึ้นตลอดลำตัวและครีบ แล้วเข้ากัด จึงเรียกชื่อว่า ''ปลากัด''

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ากั๋ด (ปลฯากัดฯ)