หน้าหลัก
ป๋ะผ้า
ปผ้า
[ปะผ้า]

ก.เอาผ้าประกบกันแล้วเย็บติดกัน; หนาบผ้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะผ้า (ปผ้า)