หน้าหลัก
ป๋ะป๊บ
ปพ฿ปฯ
[ปะพบ]

ก.พบปะ - เจอและวิสาสะด้วยความสนิทสนม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะป๊บ (ปพ฿ปฯ)