หน้าหลัก
ป๋ะก๋ะติ๋สุระทิน(บาลี)
บกติสุรทิน
[ปกติสุรทิน]

ดู...อธิกสุรทิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะก๋ะติ๋สุระทิน(บาลี) (บกติสุรทิน)