หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋อม
อักษรล้านนา
ปลฯอฯม
เทียบอักษรไทย
[ปลอม]
ความหมาย

น.ปลอม - สิ่งที่ทำเทียมขึ้นมาให้เหมือนของจริง เช่น กะเป๋าป๋อม-กระเป๋าปลอม,เขี้ยวป๋อม-ฟันปลอม ก.ปลอม - ทำเทียมหรือเลียนแบบให้เหมือนของจริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋อม (ปลฯอฯม)