หน้าหลัก
ป๋องว่า
ปอฯงว่าฯ
[ปองว่า]

สัน.หากว่า,แม่นว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋องว่า (ปอฯงว่าฯ)