หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋องว่า
อักษรล้านนา
ปอฯงว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ปองว่า]
ความหมาย

สัน.หากว่า,แม่นว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋องว่า (ปอฯงว่าฯ)