หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋งเข้า
อักษรล้านนา
ป฿ลฯงเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ปลงเข้า]
ความหมาย

ก.ปลงข้าว - ยกข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วจากไหข้าวเทลงใน "โก๋ะเข้า" แล้วใช้ไม้พายเล็กๆ พลิกข้าวกลับไปมา เพื่อระบายความร้อนและไม่ให้เนื้อข้าวยึดแน่นติดกัน ก่อนที่เก็บไว้ในภาชนะ เช่น "แอ๋บเข้า"; ป๋งไหเข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋งเข้า (ป฿ลฯงเขั้า)