หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋งหาบ
อักษรล้านนา
ป฿ลฯงหาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลงหาบ]
ความหมาย

ก.วางหาบลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋งหาบ (ป฿ลฯงหาปฯ)