หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋งหนั๋ก
อักษรล้านนา
ป฿ลฯงหันฯก
เทียบอักษรไทย
[ปลงหนัก]
ความหมาย

ก.มอบภาระหรือความรับผิดชอบให้; ไว้หนั๋ก,วางหนั๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋งหนั๋ก (ป฿ลฯงหันฯก)