หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋งวาง
อักษรล้านนา
ป฿ลฯงวาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลงวาง]
ความหมาย

ก.ยกไว้,ปลงเสียได้,มอบให้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋งวาง (ป฿ลฯงวาฯงฯ)