หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ง
อักษรล้านนา
ป฿ลฯง
เทียบอักษรไทย
[ปลง]
ความหมาย

ก.ปลง - เอาออก,ทำให้พ้นจากหน้าที่, วางลง; ป๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ง (ป฿ลฯง)