หน้าหลัก
ป๋กป่าว
ป฿กฯป่าวฯ
[ปกป่าว]

ก.แจ้งข่าว,ป่าวประกาศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กป่าว (ป฿กฯป่าวฯ)