หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋กกะโหล้ง
อักษรล้านนา
ป฿กฯกโห้฿ลฯง
เทียบอักษรไทย
[ปกกะโหล้ง]
ความหมาย

น.ผีโป่ง - ว่ากันว่าเป็นวิญญาณของผู้ยังไม่สิ้นเวรกรรมแปลงร่างเป็นสัตว์หากินตามโป่งหรือที่ชื้นแฉะหรือตามลำห้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กกะโหล้ง (ป฿กฯกโห้฿ลฯง)