หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๊าว
อักษรล้านนา
พ้ลฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[พล้าว]
ความหมาย

น.มะพร้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊าว (พ้ลฯาวฯ)