หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊ะซะป้างซ่าง
อักษรล้านนา
พชพ่างฯช่างฯ
เทียบอักษรไทย
[พะซะพ่างซ่าง]
ความหมาย

ว.ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊ะซะป้างซ่าง (พชพ่างฯช่างฯ)