หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊อม
อักษรล้านนา
พ้อฯม
เทียบอักษรไทย
[พ้อม]
ความหมาย

น.กระพ้อม - เครื่องจักสานชนิดหนึ่งรูปเหมือนกระบุงแต่เล็กกว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊อม (พ้อฯม)