หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊องเวียกป๊องก๋าน
อักษรล้านนา
พ้อฯงวยฯกพ้อฯงการฯ
เทียบอักษรไทย
[พ้องเวียกพ้องการ]
ความหมาย

ก.รบกวนทำให้การงานมีอุปสรรค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊องเวียกป๊องก๋าน (พ้อฯงวยฯกพ้อฯงการฯ)