หน้าหลัก
ป๊บ
พ฿ปฯ
[พบ]

ก.ปะ,ประสบ,เจอะ,เจอ,เห็น; ป๊บป๋ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊บ (พ฿ปฯ)