หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๊นเวลา
อักษรล้านนา
พ้฿นฯเวลา
เทียบอักษรไทย
[พ้นเวลา]
ความหมาย

ว.หมดเวลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊นเวลา (พ้฿นฯเวลา)