หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊นเจ้น
อักษรล้านนา
พ้฿นฯเช่นฯ
เทียบอักษรไทย
[พ้นเช่น]
ความหมาย

ว.หมดกำหนด,หมดอายุ,มากเกินไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊นเจ้น (พ้฿นฯเช่นฯ)