หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊กซก
อักษรล้านนา
พ฿กฯซ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[พกซก]
ความหมาย

ว๑.กระโดกกระเดก,ไม่เรียบร้อย เช่น ล่นป๊กซก - วิ่งกระโดกกระเดก ว๒.ลักษณะสิ่งของขนาดใหญ่ที่เป็นกระเซิง; ปุ๊กซุก ก็ว่า. ถ้าสิ่งของขนาดเล็กใช้ ป ๘+อกซ๘+อก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊กซก (พ฿กฯซ฿กฯ)