หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๊กจู้
อักษรล้านนา
พ฿กฯจู้
เทียบอักษรไทย
[พกจู้ ]
ความหมาย

น.ลูกประคบ - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำสมุนไพรหลายชนิด ผ่านขบวนการทำความสะอาด ตำ หั่น หรือสับเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ ใช้ผ้าห่อรวมกัน ผูกเป็นลูกกลมๆ รวบชายผ้าไว้ด้านบนแล้วผูกด้วยเชือก นึ่งหรืออังไฟแล้วนำไปนาบหรือกดคลึงตามร่างกาย เพื่อลดอาการปวดเมื่อย ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย; ลูกจู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊กจู้ (พ฿กฯจู้)