หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปํ้าต้นลำไย
อักษรล้านนา
ปํลฯาต้฿นฯลำไย
เทียบอักษรไทย
[ปล้ำต้นลำไย]
ความหมาย

ก.โค่นต้นลำไย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้ำต้นลำไย (ปํลฯาต้฿นฯลำไย)