หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้าวบิน
อักษรล้านนา
ป้าวฯบินฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้าวบิน]
ความหมาย

น.เป้าบิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าวบิน (ป้าวฯบินฯ)