หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้าว
อักษรล้านนา
ป้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้าว]
ความหมาย

น.รอยแผลเป็นขนาดใหญ่ เช่น แขนเป๋นป้าว - แขนเป็นรอยแผลเป็น,เป้า - จุดหรือตำแหน่งที่กำหนด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าว (ป้าวฯ)