หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้ายโฮงเฮียน
อักษรล้านนา
ป้ายฯโร฿งฯรยฯร
เทียบอักษรไทย
[ป้ายโรงเรียน]
ความหมาย

น.ป้ายโรงเรียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้ายโฮงเฮียน (ป้ายฯโร฿งฯรยฯร)