หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้ายวัด
อักษรล้านนา
ป้ายฯวัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้ายวัด]
ความหมาย

น.ป้ายวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้ายวัด (ป้ายฯวัดฯ)