หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้านคันนา
อักษรล้านนา
ป้านฯฅันฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้านฅันนา]
ความหมาย

ก.ทำคันดินกั้นน้ำในนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้านคันนา (ป้านฯฅันฯนาฯ)