หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้าทย์
อักษรล้านนา
พาท์ยฯ
เทียบอักษรไทย
[พาทย์]
ความหมาย

น.ระนาด - เครื่องดนตรีไทยประเภทตีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยลูกระนาดทำด้วยซี่ไม้เนื้อแข็ง ร้อยเชือกหัวท้ายเรียงติดกันเป็นผืนขึงแขวนบนราง ใช้ร่วมประโคมในวง พิณพาทย์ หรือวง ปี่พาทย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าทย์ (พาท์ยฯ)