หน้าหลัก
ป้าดเอก
พาท์ยฯเอกฯ
[พาทย์เอก]

น.ระนาดเอก - ระนาดที่มีระดับเสียงแกร่งกว่าระนาดทุ้ม ลูกระนาดมี ๒๑ ลูก รางระนาดมีรูปคล้ายเปลญวณ มีแผ่นไม้ปิดหัวท้าย เรียกว่า โขน มีฐานรูปสี่เหลี่ยมรองตรงส่วนโค้งตรงกลาง ใช้ไม้แข็งตีเมื่องต้องการเสียงแกร่งกร้าว และใช้ไม้นวมตีเมื่อต้องการเสียงนุ่มนวล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าดเอก (พาท์ยฯเอกฯ)