หน้าหลัก
ป้าดควาย
พาดฯฅวฯายฯ
[พาดฅวาย]

ก๑.ผสมพันธุ์ควาย ก๒.ลักษณะการครองผ้าที่ไม่เรียบร้อยของพระเณรอย่างหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าดควาย (พาดฯฅวฯายฯ)