หน้าหลัก
ป้างตาง
พ่างฯทาฯงฯ
[พ่างทาง]

ว.ข้างทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้างตาง (พ่างฯทาฯงฯ)