หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้างตาง
อักษรล้านนา
พ่างฯทาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่างทาง]
ความหมาย

ว.ข้างทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้างตาง (พ่างฯทาฯงฯ)