หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้างซ่าง
อักษรล้านนา
พ่างฯซ่างฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่างซ่าง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งที่ยื่นหรือขยายหรือกางออกมากกว่าสภาพปกติ เช่น ผมยาวป้างซ่าง - ผมยาวเกะกะรุงรัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้างซ่าง (พ่างฯซ่างฯ)