หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้า
อักษรล้านนา
ป้า
เทียบอักษรไทย
[ป้า]
ความหมาย

น.พี่สาวของพ่อหรือแม่หรือหญิงที่มีอายุมากกว่าพ่อหรือแม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้า (ป้า)