หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อเฮย
อักษรล้านนา
พํอฯเฮิยฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อเฮย]
ความหมาย

น.นกดุเหว่า; ดู...นกป้อเฮย

ออกเสียงล้านนา
นกป้อเฮย
อักษรล้านนา
น฿กฯพํอฯเฮิยฯ
เทียบอักษรไทย
[นกพ่อเฮย]
ความหมาย

น.นกกาเหว่า/นกดุเหว่า - นกขนาดใหญ่ ตัวผู้สีดำ ตัวเมียสีน้ำตาล มีลายและจุดขาวตามตัว เป็นนกที่ไม่ทำรังฟักไข่และเลี้ยงลูก มีนิสัยชอบวางไข่ในรังอีกา ให้อีกาฟักไข่ให้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเฮย (พํอฯเฮิยฯ)