หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อเสี่ยว
อักษรล้านนา
พํอฯส่ยฯว
เทียบอักษรไทย
[พ่อเสี่ยว]
ความหมาย

น.เพื่อนของพ่อที่มีอายุเท่ากับพ่อ (ถิ่นล้านนาเรียกคนที่มีอายุเท่ากัน คือเกิดปีเดียวกันเท่านั้นว่า เสี่ยว ถ้าแก่กว่าหรืออ่อนกว่าจะไม่ใช้คำนี้)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเสี่ยว (พํอฯส่ยฯว)