หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อฮ้าง
อักษรล้านนา
พํอฯร้างฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อร้าง]
ความหมาย

น.ชายที่เลิกกับเมียแล้วและยังไม่ได้แต่งงานใหม่; ถ้าเป็นหญิงที่เลิกกับผัวแล้วและยังไม่ได้แต่งงานใหม่เรียก แม่ฮ้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อฮ้าง (พํอฯร้างฯ)