หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้อหม้าย
อักษรล้านนา
พํอฯห้มฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อหม้าย]
ความหมาย

น.พ่อม่าย - ชายที่เมียตายและยังไม่ได้แต่งงานใหม่; ถ้าเป็นหญิงเรียก แม่หม้าย (เรียกชายที่หย่าจากเมียว่า ป้อฮ้าง และหญิงที่หย่าจากผัวว่า แม่ฮ้าง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อหม้าย (พํอฯห้มฯายฯ)