หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้อหม่อนแม่หม่อน
อักษรล้านนา
พํอฯห่มฯอฯรแม่ห่มฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[พ่อหม่อนแม่หม่อน]
ความหมาย

น.ผู้เฒ่าผู้แก่,บรรพบุรุษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อหม่อนแม่หม่อน (พํอฯห่มฯอฯรแม่ห่มฯอฯร)