หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้อหม่อน
อักษรล้านนา
พํอฯห่มฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[พ่อหม่อน]
ความหมาย

น.ทวด - พ่อของปู่ ของย่า ของตา ของยาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อหม่อน (พํอฯห่มฯอฯร)