หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อม
อักษรล้านนา
พ่อฯม
เทียบอักษรไทย
[พ่อม]
ความหมาย

ว.เตี้ยกว่าปกติ,น้อยกว่าปกติ; ย่อม ก็ว่า และนิยมใช้ ย่อม มากกว่า เช่น ย่อมหื้อ - ลดราคาให้,เข้าสาร ๒ ลิตรย่อม - ข้าวสารมีปริมาณน้อยกว่า ๒ ลิตร

ออกเสียงล้านนา
ป้อม
อักษรล้านนา
ป้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ป้อม]
ความหมาย

น๑.หอรบหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ป้องกันและโต้ตอบการโจมตีของข้าศึก น๒.ห้องเล็กๆ ที่ส้างขึ้นเพื่อกันแดดกันฝนเช่น ป้อมตำรวจ ป้อมยาม น๓.เรียกพยัญชนะล้านนา "บ" ว่า "ป๋ะป้อม" น๔.เรียกผักชีว่า หอมป้อม ว๑.ลักษณะของกลมกระทัดรัด เช่น บ่าขามป้อม-มะขามป้อม,บ่าม่วงป้อม-มะม่วงป้อม ว๒.แน่น เช่น กอดแม่ป้อม-กอดแม่แน่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อม (ป้อฯม)