หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อน้า
อักษรล้านนา
พํอฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อน้า]
ความหมาย

น.พ่อเลี้ยง - ผัวของแม่แต่ไม่ใช่พ่อของตน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อน้า (พํอฯนาฯ)