หน้าหลัก
ป้อด
พอฯด
[พอด]

น.รูอย่างที่ปูหรือกบใช้จำศีล,ที่ซึ่งเป็นแอ่งโคลน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อด (พอฯด)