หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้อจั๊ก
อักษรล้านนา
พํอฯชักฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อชัก]
ความหมาย

น.พ่อสื่อ - ชายที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางแนะนำชายหญิงให้รู้จักและรักใคร่กันจนได้แต่งงาน,ชายผู้ช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อจั๊ก (พํอฯชักฯ)