หน้าหลัก
ป้อจั้ง
พํอฯจั้งฯ
[พ่อจั้ง]

น.หมอทำคลอด,หมอตำแย; ถ้าเป็นผู้หญิง เรียก แม่จั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อจั้ง (พํอฯจั้งฯ)