หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อจั้ง
อักษรล้านนา
พํอฯจั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อจั้ง]
ความหมาย

น.หมอทำคลอด,หมอตำแย; ถ้าเป็นผู้หญิง เรียก แม่จั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อจั้ง (พํอฯจั้งฯ)