หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้องหง้อง
อักษรล้านนา
ป้อฯงห้งฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ป้องหง้อง]
ความหมาย

ก๑.กระเง้ากระงอด - แสดงอาการโกรธและงอน ก๒.ผงกขึ้น หรือทะลึ่งขึ้นจากพื้นหรือระดับปกติเพื่อทำร้าย ใช้กับสัตว์เล็ก เช่น แมงป่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้องหง้อง (ป้อฯงห้งฯอฯง)