หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้องข้าง
อักษรล้านนา
ป้อฯงข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้องข้าง]
ความหมาย

ก.ป้องกันทางด้านข้าง เช่น นอนเอาหมอนข้างกั้นไว้,อยู่เคียงข้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้องข้าง (ป้อฯงข้างฯ)