หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้อก๊าถ่านก๋ำไฮหมิ่น
อักษรล้านนา
พํอฯค้าฯถ่านฯกำไรหิ่มฯร
เทียบอักษรไทย
[พ่อค้าถ่านกำไรหมิ่น]
ความหมาย

สำ.ปลูกพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้น,ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว,สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม: เฉกเช่นผู้ขายถ่านไม้ย่อมมีหมิ่น(เขม่าไฟ)เปรอะเปื้อนร่างกายเสื้อผ้าเป็นธรรมดา; ดู...หมิ่น น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อก๊าถ่านก๋ำไฮหมิ่น (พํอฯค้าฯถ่านฯกำไรหิ่มฯร)