หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้วงแป
อักษรล้านนา
พ่วฯงแพ
เทียบอักษรไทย
[พ่วงแพ]
ความหมาย

ก.ห้อยติดกันไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้วงแป (พ่วฯงแพ)